Boguszów-Gorce z Historycznym Budżetem na 2024 Rok

Pieniądze ułożone na kupkę

Spis treści

Boguszów-Gorce, miasto o bogatej historii i dynamicznym rozwoju, uchwaliło swój największy budżet na rok 2024, przekraczając 103 miliony złotych, co stanowi znaczący krok w kierunku realizacji ambitnych projektów i inwestycji.

Rekordowy Budżet na Inwestycje

W 2024 roku Boguszów-Gorce przeznaczy ponad 44 miliony złotych na inwestycje, co jest znaczącym wzrostem w porównaniu z poprzednimi latami. Ta kwota stanowi dowód na rosnące aspiracje miasta i jego determinację w realizacji projektów, które będą służyć mieszkańcom. Większość środków na inwestycje pochodzi z zewnętrznych źródeł, w tym z funduszy krajowych i Unii Europejskiej, co świadczy o skuteczności miasta w pozyskiwaniu finansowania.

Kluczowe Obszary Inwestycji

Boguszów-Gorce skupia się na kilku kluczowych obszarach inwestycji, które obejmują rozwój infrastruktury miejskiej, poprawę jakości życia mieszkańców oraz wsparcie lokalnej gospodarki. Inwestycje te mają na celu nie tylko modernizację miasta, ale także stworzenie przestrzeni przyjaznych dla mieszkańców i turystów.

Podziękowania Burmistrza i Współpracowników

Burmistrz Sylwia Dąbrowska wyraziła swoje podziękowania dla radnych, wiceburmistrza, sekretarza, skarbnika oraz wszystkich współpracowników urzędu i jednostek za ich wkład w przygotowanie budżetu. Podkreśliła, że rok 2024 będzie rokiem pełnym wyzwań, ale miasto jest gotowe stawić im czoła.

Wizja Rozwoju Boguszowa-Gorc

Boguszów-Gorce, z nowym budżetem, ma przed sobą rok pełen możliwości i wyzwań. Planowane inwestycje mają na celu nie tylko poprawę infrastruktury, ale także zwiększenie atrakcyjności miasta jako miejsca do życia, pracy i wypoczynku. Miasto dąży do stworzenia przestrzeni, która będzie sprzyjać rozwojowi społeczności lokalnej i przyciągać nowych mieszkańców oraz inwestorów.

Podsumowanie: Nowy Rozdział w Historii Boguszowa-Gorc

Budżet na rok 2024 otwiera nowy rozdział w historii Boguszowa-Gorc, stawiając miasto na ścieżce dynamicznego rozwoju i modernizacji. Z rekordową kwotą przeznaczoną na inwestycje, Boguszów-Gorce staje się przykładem miasta, które aktywnie pracuje nad poprawą jakości życia swoich mieszkańców i promuje swoją unikalną tożsamość.

Powiązane artykuły