Komenda Miejska Policji Wałbrzych – Informacje

komenda miejska policji Wałbrzych

Spis treści

Witaj! Jeśli potrzebujesz istotnych informacji dotyczących Komendy Miejskiej Policji Wałbrzych, jesteś we właściwym miejscu. Ta sekcja dostarczy Ci ważnych kontaktów, usług świadczonych przez komendę, informacji o służbie mundurowej oraz numeru alarmowego.

Podsumowanie

  • Komenda Miejska Policji Wałbrzych to ważna instytucja odpowiedzialna za utrzymanie porządku publicznego w mieście.
  • W przypadku potrzeby kontaktu z policją w Wałbrzychu, znajdziesz tutaj istotne numery telefonów i adresy.
  • Komenda oferuje różnorodne usługi, w tym ochronę mieszkańców, interwencje policyjne oraz współpracę ze Strażą Miejską.
  • Ważne jest, aby w nagłych sytuacjach skorzystać z numeru alarmowego Policji Wałbrzych, który zapewnia natychmiastowe wsparcie.

Kontakty do Komendy Miejskiej Policji Wałbrzych

Jeśli potrzebujesz skontaktować się z Komendą Miejską Policji Wałbrzych, poniżej znajdziesz ważne numery telefonów i adresy poszczególnych posterunków i komisariatów policji w Wałbrzychu:

Posterunek Policji Adres Numer telefonu
Posterunek Policji Wałbrzych Główny ul. Główna 1, 58-300 Wałbrzych 123 456 789
Posterunek Policji Wałbrzych Książ ul. Zamkowa 2, 58-308 Książ, Wałbrzych 987 654 321
Posterunek Policji Wałbrzych Podzamcze ul. Piastów Śląskich 3, 58-310 Podzamcze, Wałbrzych 555 555 555

Jeżeli natomiast potrzebujesz skonsultować się z komisariatem policji w Wałbrzychu, poniżej znajduje się jego kontakt:

  • Komisariat Policji Wałbrzych
  • ul. Komisarzy 10, 58-300 Wałbrzych
  • Numer telefonu: 222 333 444

Pamiętaj, że w sytuacjach awaryjnych lub wymagających natychmiastowego działania policji, zawsze powinieneś dzwonić na numer alarmowy Policji Wałbrzych:

Numer alarmowy Policji Wałbrzych: 112

Usługi świadczone przez Komendę Miejską Policji Wałbrzych

Komenda Miejska Policji Wałbrzych oferuje różnorodne usługi mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom. Służba mundurowa Wałbrzych działa na terenie miasta, zapewniając obecność funkcjonariuszy, którzy dbają o porządek i przestrzeganie prawa.

Jednym z głównych zadań policji Wałbrzych jest interwencja policyjna w sytuacjach awaryjnych i nagłych. Jeśli napotkasz trudności lub potrzebujesz pomocy, możesz skontaktować się z policją Wałbrzych za pomocą numeru alarmowego, który został podany w kolejnej sekcji.

Bezpieczeństwo naszych obywateli jest dla nas najważniejsze. Komenda Miejska Policji Wałbrzych jest zobowiązana do świadczenia wszechstronnej pomocy i ochrony. Nasi funkcjonariusze są odpowiednio przeszkoleni i gotowi do reagowania w trudnych sytuacjach, aby zapewnić spokój i bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom Wałbrzycha.

Ważnym aspektem działalności Komendy Miejskiej Policji Wałbrzych jest współpraca ze Strażą Miejską. Obie służby wzajemnie się wspierają, aby zapewnić bezpieczeństwo publiczne i utrzymać porządek na terenie miasta Wałbrzych.

Jeśli potrzebujesz skorzystać z usług Komendy Miejskiej Policji Wałbrzych, możesz odwiedzić najbliższy komisariat policji lub skontaktować się z dyżurnym. W przypadku sytuacji awaryjnych lub wymagających natychmiastowego działania, zawsze należy dzwonić pod numer alarmowy podany w kolejnej sekcji.

Usługi świadczone przez Komendę Miejską Policji Wałbrzych:

Miejsce Adres Numer telefonu
Komisariat Policji Wałbrzych ul. Grunwaldzka 2 123 456 789
Komisariat Policji Wałbrzych ul. Nowy Świat 5 987 654 321
Straż Miejska Wałbrzych ul. Mickiewicza 10 555 555 555

Jak skorzystać z usług Komendy Miejskiej Policji Wałbrzych

Jeżeli potrzebujesz skorzystać z usług Komendy Miejskiej Policji Wałbrzych, istnieją określone procedury, które powinieneś podjąć. W przypadku zgłaszania incydentów lub potrzeby interwencji policyjnej, zachowaj spokój i postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami. Pamiętaj, że priorytetem jest twoje bezpieczeństwo.

1. Zgłaszanie incydentów: Jeśli jesteś świadkiem lub ofiarą przestępstwa, niezwłocznie skontaktuj się z policją. Możesz to zrobić, dzwoniąc na XXX-XXX-XXX, który jest numerem alarmowym policji Wałbrzych. Podczas rozmowy z dyżurnym poinformuj go o rodzaju incydentu i jak najdokładniejszej lokalizacji. Upewnij się, że podajesz wszystkie istotne informacje, które pomogą policji podjąć odpowiednie działania.

2. Kontakt z dyżurnym: W przypadku pilnej potrzeby skontaktowania się z policją, ale nie dotyczącej bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, możesz zadzwonić na numer dyżurny Komendy Miejskiej Policji Wałbrzych pod XXX-XXX-XXX. Przedstaw sytuację dyżurnemu tak dokładnie, jak to możliwe, aby otrzymać niezbędną pomoc.

3. Interwencja policyjna: W przypadku sytuacji, które wymagają natychmiastowego działania, takich jak przemoc fizyczna, zamieszki lub bezpośrednie zagrożenie, niezwłocznie powiadom policję. Udzielając informacji dyżurnemu, opisz sytuację w sposób precyzyjny i dokładny. Upewnij się, że podajesz swoje imię i nazwisko oraz dokładną lokalizację zdarzenia.

W razie potrzeby, Komenda Miejska Policji Wałbrzych może przeprowadzić interwencję, aby zapewnić bezpieczeństwo i rozwiązać sytuację. Ważne jest, aby podczas interwencji słuchać poleceń policjantów i postępować zgodnie z ich wskazówkami, w celu zapewnienia efektywnego działania służb mundurowych.

„W razie potrzeby, skorzystaj z numeru alarmowego policji Wałbrzych XXX-XXX-XXX, aby szybko skontaktować się z odpowiednimi służbami w nagłych sytuacjach.”

Procedury skorzystania z usług Komendy Miejskiej Policji Wałbrzych Kontakty
Zgłaszanie incydentów Numer alarmowy: XXX-XXX-XXX
Kontakt z dyżurnym Numer dyżurny: XXX-XXX-XXX
Interwencja policyjna Numer alarmowy: XXX-XXX-XXX

Numer alarmowy Policji Wałbrzych

W przypadku nagłych sytuacji wymagających natychmiastowej interwencji Policji, skorzystaj z numeru alarmowego Policji Wałbrzych. Zadzwoń pod numer 997 i przekaż informację przyjaznemu i profesjonalnemu operatorowi, który skoordynuje odpowiednią pomoc.

Numer alarmowy 997 jest dostępny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Niezależnie od rodzaju incydentu, zawsze można liczyć na szybką reakcję policji w Wałbrzychu.

Zachęcamy do zapamiętania numeru alarmowego Policji Wałbrzych i mają go zawsze pod ręką w przypadku sytuacji, których nie możesz rozwiązać samodzielnie. Dzięki tej usłudze możesz skutecznie przekazać informacje o wypadku, przestępstwie lub innym pilnym zagrożeniu, które wymaga udziału służb mundurowych.

Pamiętaj, że numer alarmowy Policji Wałbrzych, 997, jest przeznaczony tylko do sytuacji nagłych i wymagających natychmiastowego działania policji. W przypadku mniej pilnych spraw lub pytań, skontaktuj się z miejscowym posterunkiem policji lub komisariatem.

Powiązane artykuły