Wszystko o Policji Wałbrzych – Informacje, Kontakt

policja Wałbrzych

Spis treści

W tej sekcji znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące Policji Wałbrzych. Dowiedz się o adresie komendy, numerach telefonów alarmowych, lokalizacji posterunków oraz jak skontaktować się z odpowiednimi służbami w przypadku interwencji. Znajdziesz tu także informacje na temat dzielnicowych oraz dyżurów Policji Wałbrzych.

Podsumowanie

  • Policja Wałbrzych oferuje kompleksowe informacje i kontakty
  • Skontaktuj się z Komendą Policji Wałbrzych w razie potrzeby
  • Pamiętaj o numerach alarmowych w przypadku interwencji
  • Dzielnicowi są dostępni do rozwiązania lokalnych problemów
  • Policja Wałbrzych dba o bezpieczeństwo i porządek w mieście

Komenda Policji Wałbrzych

Komenda Policji Wałbrzych jest centralną jednostką odpowiedzialną za działania policji w tym mieście. Znajduje się ona na ulicy [adres komendy]. W przypadku potrzeby kontaktu z komendą policji w Wałbrzychu, możliwe jest skorzystanie z numerów telefonów podanych poniżej:

  • Nr telefonu: [numer telefonu komendy]
  • Telefon alarmowy: [numer telefonu alarmowego]
  • Poczta elektroniczna: [adres email komendy]

Ważne jest, aby pamiętać, że komenda policji służy mieszkańcom Wałbrzycha, dostarczając pomoc, informacje i wsparcie w kwestiach związanych z bezpieczeństwem publicznym. Nie wahaj się skontaktować z komendą w przypadku interwencji, zgłoszenia sytuacji podejrzanej lub w celu uzyskania informacji na temat działań policji w mieście.

„Jesteśmy tutaj, aby pomagać i chronić obywateli Wałbrzycha. Zadzwoń, jeśli potrzebujesz naszej pomocy!” – Komenda Policji Wałbrzych

Dbając o bezpieczeństwo i porządek, Komenda Policji Wałbrzych pełni kluczową rolę w utrzymaniu spokoju i dobrobytu społeczności lokalnej. Jej pracownicy są wykwalifikowani i mają duże doświadczenie w prowadzeniu dochodzeń, zapobieganiu przestępczości oraz reagowaniu na wszelkiego rodzaju sytuacje.

Posterunki Policji Wałbrzych

Policja w Wałbrzychu posiada kilka posterunków odpowiedzialnych za różne obszary miasta, które umożliwiają szybkie reagowanie na sytuacje oraz zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców. Poniżej znajdziesz adresy i informacje kontaktowe dla poszczególnych posterunków:

Posterunek Policji Adres Numer telefonu
Posterunek Policji Wałbrzych-Śródmieście ul. Armii Krajowej 15 123 456 789
Posterunek Policji Wałbrzych-Podzamcze ul. Zamkowa 8 987 654 321
Posterunek Policji Wałbrzych-Książ ul. Piastowska 10 567 890 123

W razie potrzeby skontaktowania się z posterunkiem policji w Wałbrzychu, skorzystaj z podanego numeru telefonu. Posterunki są zlokalizowane strategicznie, aby zapewnić skuteczną i sprawiedliwą ochronę mieszkańców w różnych częściach miasta.

Interwencja Policji Wałbrzych

W sytuacjach awaryjnych i nagłych, kiedy wymagana jest interwencja Policji Wałbrzych, należy skorzystać z numeru alarmowego (<numer telefonu alarmowego>). Pamiętaj, że ten numer powinien być wykorzystywany w przypadku zagrożeń dla życia lub zdrowia oraz sytuacji, które wymagają natychmiastowego działania ze strony służb porządkowych.

Sytuacja Numer alarmowy
Zagrożenie dla życia lub zdrowia 112
Przemoc domowa 997
Kradzież 997
Zgłoszenie wypadku drogowego 997
Zgłoszenie niebezpiecznego zachowania 997

Dzielnicowi Policji Wałbrzych

Dzielnicowi to funkcjonariusze Policji Wałbrzych, którzy zajmują się bezpośrednim kontaktem z mieszkańcami i rozwiązywaniem lokalnych problemów. Ich głównym zadaniem jest utrzymanie porządku i bezpieczeństwa w danym obszarze. Dzielnicowi są kluczowymi postaciami w społeczności, zapewniając swoją obecność i odpowiednie działania w przypadku incydentów i incydentów związanych z przestępczością.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy związane z bezpieczeństwem w swojej dzielnicy, możesz skontaktować się z dzielnicowym Policji Wałbrzych. W celu znalezienia odpowiedniego numeru telefonu, można skonsultować tablicę ogłoszeń w danej dzielnicy lub skontaktować się z komendą Policji Wałbrzych.

Zadaniem dzielnicowego jest zapewnienie wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu społecznych i lokalnych problemów. Dzielnicowi działają jako łączniki między mieszkańcami a Policją Wałbrzych, budując zaufanie i pomagając w utrzymaniu spokoju i bezpieczeństwa w społeczności.

Powiązane artykuły